Remember
me?

Home » 2018 » January

Промени в състезателните правила по джудо от 2018 г.

Президентът на Международната федерация по джудо Мариус Визер представи новите правила на със следните думи:

“В процеса на развитието на нашия спорт е от голямо значение да се направи най-доброто за поддържане и имиджа на спорта ни (more…)