Remember
me?

Home » Джудо » Съдийски семинар по джудо 2017

Съдийски семинар по джудо 2017

Видеоматериали от семинара на съдийската колегия към БФ Джудо по категории.

 

Същите са налични на Youtube канал judoclub.bg: https://www.youtube.com/channel/UCxmvvf8GOrzqUtKqlLn2VfQ

 


Post a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *